Algemene voorwaarden webshop
661
page-template-default,page,page-id-661,theme-bridge,bridge-core-1.0.5,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden webshop

 

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP DE JURIDISCHE MENTOR

 

ALGEMEEN

 

OP WEBSHOPS ZIJN DE ALGEMENE VOORWAARDEN THUISWINKEL VAN TOEPASSING. DEZE KUNNEN WEBSHOPS (THUISWINKELS) VAN TOEPASSING VERKLAREN OP HUN ALGEMENE VOORWAARDEN. DAARNAAST KUNNEN WEBSHOPS NOG AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN OPSTELLEN. DEZE AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDEN GEZIEN ALS ONDERDEEL VAN DE OVEREENKOMST DIE WORDT GESLOTEN TUSSEN DE KLANT, HIERNA GENOEMD CONSUMENT, EN DE JURIDISCHE MENTOR.

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES

  1. 1.1  Ondernemer: De Juridische Mentor, statutair gevestigd op de Laan van Waalhaven 287 te Den Haag.
  2. 1.2  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
  3. 1.3  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit.
  4. 1.4  Dag: kalenderdag
  5. 1.5  Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
  6. 1.6  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

 

ARTIKEL 2 LEVERING

 

2.1 Levering vindt plaats onmiddellijk nadat de betaling heeft plaatsgevonden.

 

2.2 Indien de consument niet tevreden is over het geleverde product, kan de betaling nimmer ongedaan worden gemaakt, tenzij het geleverde product niet beantwoordt aan de eisen van redelijkheid en billijkheid ten aanzien van het geleverde product.

 

ARTIKEL 3 ADRESGEGEVENS

 

De consument dient zijn juiste adres, e-mailadres en mobiele telefoonnummer en eventuele wijzigingen hiervan tijdig aan ons door te geven.

 

ARTIKEL 4 BETALING

 

4.1 De consument betaalt in één keer. Dit vindt plaats bij het bestellen van één van de producten van De Juridische Mentor.

 

4.2 De consument betaalt op de volgende manier: via Ideal.

 

ARTIKEL 5 SLOTBEPALINGEN

 

5.1 Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter.

 

5.2 De algemene bepalingen Thuiswinkel zijn eveneens van toepassing. Bij tegenstrijdigheden tussen deze algemene bepalingen en de algemene bepalingen Thuiswinkel prevaleren de algemene bepalingen Thuiswinkel.