Privacyschending door werkgever
869
post-template-default,single,single-post,postid-869,single-format-standard,theme-bridge,bridge-core-1.0.5,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive
 

Privacyschending door werkgever

Privacyschending door werkgever

De laatste tijd kom ik steeds meer zaken tegen waarin er sprake is van privacyschending door de werkgever. Blijkbaar laten werkgevers zich enerzijds teveel meeslepen in alle emoties (werknemer heeft niet altijd voldoende gepresteerd, maar wel voldoende om niet ontslagen te worden. Werkgever ‘slaat terug’ door net iets teveel privézaken mbt de desbetreffende werknemer naar buiten te brengen), anderzijds zijn zij misschien niet op de hoogte van wat wel en niet mag.

Wat betreft het laatste, als een werkgever persoonlijke omstandigheden van een werknemer naar buiten brengt, bijvoorbeeld op een vergadering en/of via een nieuwsbrief, dan worden in ieder geval 2 wettelijke bepalingen overtreden.

Ten eerste wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voor 25 mei 2018 was dit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), geschonden. Het is op grond van de AVG verboden om bijzondere persoonsgegevens van een werknemer openbaar te maken, zonder dat de werkgever hier een zwaarwegend belang bij heeft. Is het bijvoorbeeld voor de veiligheid van de andere werknemers van belang dat bepaalde persoonsgegevens van de desbetreffende werknemer openbaar worden gemaakt, dan mag dit wel.

Ten tweede wordt artikel 7:611 BW geschonden als de werkgever persoonlijke gegevens van de werknemer naar buiten brengt. Dit artikel houdt namelijk in dat een werkgever zich als een goed werkgever hoort te gedragen. Dat betekent derhalve dat een werkgever de persoonlijke levenssfeer van een werknemer hoort te eerbiedigen. Door persoonlijke gegevens openbaar te maken schendt de werkgever deze verplichting van goed werkgeverschap en kan er dus schadevergoeding worden geëist op grond van wanprestatie.

Wat de hoogte is van deze schadevergoeding is natuurlijk moeilijk te bepalen, maar op het moment dat de werkgever persoonlijke gegevens naar buiten brengt, had hij van tevoren kunnen weten dat dit veel materiële schade voor de werknemer (werknemer durft zich niet meer op de werkvloer te vertonen waardoor hij zich hier niet prettig voelt en een ontslag vrij reëel is) veroorzaakt, maar ook immateriële schade. De desbetreffende werknemer voelt zich niet prettig om over straat te lopen of ergens in de buurt te komen, omdat deze weet dat men bepaalde persoonlijke gegevens over de werknemer weet.

Het feit dat de werkgever dit had kunnen weten wordt hem zwaar aangerekend en de kans op een forse boete is dan ook aanwezig. Werkgevers moeten dus zeer goed opletten alvorens ze bepaalde privégegevens van een werknemer openbaar maken.

 

 

Geen reactie's

Geef een reactie